ബിസിനസ്സിൽ പണം ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ബിസിനസ്സിൽ പണം ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നാം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് . എന്നാൽ നിസ്സാരമെന്നു കരുതുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാവാം നമുക്ക് വലിയ തിരിച്ചടികൾ നൽകുന്നത്. അവ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതെങ്ങനെ

Read more

വിഷാദരോഗം അറിയേണ്ടതെല്ലാം

വിഷാദരോഗം നമ്മൾ ഗൗരവകരമായി സമീപിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ അടുത്തകാലത്താണ്. അതിനുമുൻപ് വരെ വിഷാദത്തെ ഒരു രോഗമായോ അതുയർത്തുന്ന മാനസിക വെല്ലുവിളികളെ തിരിച്ചറിയാനോ നാം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. ശരീരവും മനസ്സും

Read more

ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന് നെല്ലിക്ക

നെല്ലിക്കയും നെല്ലിക്കവിഭവങ്ങളും നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പരിചിതമാണ്. നെല്ലിക്ക നമ്മുടെ ഒരു ഭക്ഷണ വിഭവമാകാറുണ്ടെങ്കിലും  ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലരും അജ്ഞരാണ് . വളരെയധികം പോഷക ഗുണങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ്

Read more

കുട്ടികളിൽ അണുബാധകൾ (Kids Infections) പകരുന്നത് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം

കുട്ടികളിൽ അണുബാധകൾ വളരെ സാധാരണമാണ്. ഒരു പ്രീ സ്‌കൂൾ കുട്ടിക്ക് വർഷത്തിൽ 10 തവണ വരെ അണുബാധകൾ (Infections) ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. മറ്റ് കുട്ടികളുമായി അവർ പതിവായി അടുത്ത

Read more

ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ (Credit Score / CIBIL Sore) എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം

ഒരു നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ (Credit Score / CIBIL Score) മികച്ച പലിശനിരക്കിൽ  വായ്പ അല്ലെങ്കിൽ കടം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂട്ടുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാ ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളും

Read more

മൈഗ്രേൻ (Migraine) തടയാൻ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾക്കു കഴിയും

മൈഗ്രേൻ (Migraine) സാധാരണ തലവേദനകളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതിൻറെ അസഹനീയമായ വേദനയാണ്  മറ്റ് പല ലക്ഷണങ്ങൾക്കും കാരണമായിതീരുന്നത്. ഓക്കാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം കാണുമ്പോള്‍ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം

Read more